زیان سپرده بانکی

خلاصه لایو

لایوی آموزشی به همراه پاسخ به موارد درخواستی شما عزیزان در خصوصیت کلیت بازار و سوالاتیی که فرموده بودید در مورد صنایع پیشرو لازم می دانیم خدمت شما بزرگواران عرض کنیم در حال حاضر صنعت پیشرو را صنعت بانکداری می دانیم . صنعت بانکداری را بسیار جذاب می دانیم و هنوز هم بر این اعتقاد پافشاری می کنیم . یکسری بانک ها را بی ریسک و مناسب سرمایه گذاری می دانیم .

دیدگاهتان را بنویسید