تصمیمی برای تغییر زندگی

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

  • بسیار عالی
    استاد خسروانی علاوه بر اینکه مسایل رو به صورت زیبا بیان میکنند کمتر استادی مثل ایشان در هر زمانی که مشکلی داشته باشید پاسخگو هستند سایه ایشان وتمام اساتید صبور مستدام باشد

دیدگاهتان را بنویسید