تحلیل صنعت بانکداری

خلاصه لایو

لایوی آموزشی در مورد مباحث روانشناسی معامله گری و نکاتی در مورد ساعت رومیزی آلمانی کوک سال این نوع ساعت ها برای حدود 30 الی 50 سال پبش می باشند. هر کدام این ساعت ها به شکلی است که یکبار در سال کوک می شوند و به مدت یکسال بدون نیاز مجدد به کوک کردن کار می کنند. همانند قانون زندگی …

دیدگاهتان را بنویسید