تحلیل سهم های درخواستی پرتکرار

خلاصه لایو

لایوی در باب موضوعات پرسیده شده ی شما عزیزان در دایرکت و کامنت های شما عزیزان و همچنین توضیحاتی در باب ظرفیت برای ایجاد ظرفیت در زندگی به دانش، مهارت، تفکر و تعمق نیاز داریم. در هر زمینه ای که میخواهیم بزرگ و موفق شویم، پله های ترقی را طی کنیم ، ابتدا باید ظرفیت آن را در خودمان ایجاد کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید