تحلیل بازار و داده های اقتصاد ( بنزین)

خلاصه لایو

مباحث لایو : – بررسی داده های شاخص های تولیدی آمریکا برای پیش بینی اقتصاد آمریکا – آیا آمریکا وارد رکود می شود یا خیر ؟

دیدگاهتان را بنویسید