بررسی اقتصاد در سال 1403

در این لایو با موضوعات زندگی مالی و روانشناسی مالی، تورم کشور آمریکا با طلا، وضعیت بازار و تحلیل سهام ها در کنار شما عزیزان دل بودیم.
و درنهایت نکته لایو امروز :
بیاموزیم قدر نعمت هایی که در اختیارمان است را بدانیم و درگیر جهل مرکب، غرور و قضاوت اشتباه نشویم .

دیدگاهتان را بنویسید