اقتصاد ایران در خدمت ایرانی های خارج از ایران

خلاصه لایو

تمامی راه هایی که جهت مقابله با مشکلات اقتصادی توسط عزیزان گرفته میشه آسیب مستقیم به اقتصاد میزنه . در تصمیمات اقتصادی که صرفاً عرضه رو توجه می کنیم ، ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی می کنند و از این فرصت ها استفاده می کنند را در نظر نمی گیریم. اقتصاد را به سمت و سویی بردیم که داره در پی تصمیمات اشتباه ، هر لحظه منابع ارزی از کشور خارج می شود …

دیدگاهتان را بنویسید