گزارش تحلیل بنیادی وسپه

شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه همواره از جایگاه مشخص و معتبری برخوردار هستند. این شرکت ها در ایجاد کاهش ریسک، سرمایه گذاری با افق دید بلند مدت و سهولت تصمیم گیری برای معامله گران نقش حائز اهمیتی دارند.
هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری با تشکیل سبد سهامی خود تعادل مناسبی در بازار پرریسک و نوسان بورس ایجاد میکنند

در این ژورنال تحلیلی، ما به تحلیل یک شرکت سرمایه گذاری کوچک اما با ثبات خواهیم پرداخت و با بررسی عملکرد شرکت، سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی آن و همچنین بررسی روند بازدهی شرکت سعی خواهیم کرد تا با تحلیلی جامع و کاربردی به نتایج قابل توجهی برسیم.

شرکت سرمایه گذاری سپه با نماد وسپه یکی از شرکت های سرمایه گذاری در بورس است که با سبدی از بهترین شرکت های بازار بورس در سال ۱۳۷۰ تاسیس شد و با رویکرد مشخص و اهداف برنامه ریزی شده در طی ۳ دهه گذشته در بازار بورس فعالیت مستمر داشته است

جزئیات گزارش

تاریخ گزارش: ۳۰ مهر ۱۴۰۲

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید