حوزه مالی رفتاری عبارت است از مطالعه عامل رفتار سرمایه‌گذاران در بورس که بر عوامل…
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان