هدف از سرمایه گذاری در بورس

فهرست مطالب

نظرات

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

  • سلام جناب دکتر تدریس فوقالعاده و به ساده ترین شکل و راحترین مطالب قابل فهم مکنید واقعا هدف بزرگ وانسانی والایی دارید و خوشحالم از اینکه با شما آشنا شدم. پیر شدی مرد بزرگ و اهداف والای انسانی
    امان الهی الیگودرزی

Comments are closed.